Welkom op de vernieuwde site van de Huurders Belangen Vereniging De Alliantie

Als Huurders Belangen Vereniging de Alliantie behartigen wij de belangen van alle huurders van Woningcorporatie De Alliantie te Almere.Zo proberen wij door middel van overleg en advies, gevraagd of ongevraagd, een zo’n gunstig mogelijk huurdersklimaat te scheppen voor onze leden, huurders van Woningcorporatie de Alliantie. Wij staan voor goed onderhouden woningen, snelle afhandeling van klachten, leefbare, veilige wijken en betaalbare woningen.

Als huurder bij de Alliantie bent u automatisch lid van de H.B.V. de Alliantie, u bent hier geen contributie voor verschuldigd.

Het bestuur overlegt met- en adviseert aan- de directie over het beleid van de Alliantie in de regio Almere.

Wij overleggen o.a. over:
•    Huurprijzen en huurverhogingen
•    Belangenvertegenwoordiging van huurders bij herstructurering, renovatie en nieuwbouw
•    Kwaliteit van woningen en telefonische bereikbaarheid
•    Verkoop van de woningen

De directie kan de adviezen die Huurders Platvorm de Alliantie uitbrengt niet zomaar naast zich neerleggen, dit is vastgelegd in de wet en in een samenwerkingsovereenkomst.

Heeft u een klacht voor de Alliantie  over het onderhoud of de dienstverlening meld u die eerst bij de Alliantie (telefoon 088 0023200), wordt het niet naar tevredenheid opgelost kunt u bij ons om advies/bemiddeling vragen.

 

Moet er een kooprecht voor huurders komen?

mrt 21, 2018

Huurders Belangen Vereniging de Alliantie Almere zet zich in voor de belangen van alle huurders van woningcorporatie de Alliantie in Almere. We staan voor goed onderhouden en voldoende betaalbare woningen, snelle afhandeling van klachten, leefbare en veilige wijken. Wij zoeken uitbreiding van ons bestuur om het team te versterken.

okt 5, 2016

Vanaf 1 juli 2016 is het mogelijk een huurovereenkomst voor korte tijd aan te bieden.

sep 14, 2016

Bent u 55+ en bewoond u een grote woning? Dan kunt u misschien gebruik maken van de regeling Van Groot naar Beter.

  Volgende pagina: Nieuws